WHO ARE WE

ABOUT US

พวกเราเป็นกลุ่มทีมงานนักสถิติ นักคณิตศาสตร์ และโปรแกรมเมอร์ ที่มีใจรักในการเทรด และต้องการยกระดับการพัฒนาระบบเทรด เพื่อนำไปสู่การวางแผนทางด้านการเงิน โดยนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ วิเคราะห์ วิจัยระบบเทรด และพัฒนาระบบ Expert Advisers (EA) ผ่านกระบวนการ

  • Research & Development
  • Quantitative Analysis
  • High-Frequency Trading System
  • Trading Automation
  • Expert Advisor (EA)

เพื่อสนับสนุนคุณ ให้สามารถลงทุนด้วยตัวคุณเองง่ายขึ้น รวมทั้งเรายังส่งเสริม สังคมการเรียนรู้การลงทุนอย่างเป็นระบบร่วมกัน กับทีมงานผู้มีประสบการณ์ของเรา ผ่านการให้คำปรึกษา การสัมมนา และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยให้การลงทุนของคุณ มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น

WHY CHOOSE US

FEATURES

Systematic Trading Strategies

เรามีรูปแบบกลยุทธ์ในการเทรดที่ได้รับการวิจัย ทดลอง เก็บข้อมูลทางสถิติ และพัฒนาผ่านสภาวะตลาดจริง ในหลากหลายรูปแบบ มาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน

Financial Investment Planning

เรายังมีการวางแผนทางการเงินให้กับคุณ เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาได้อย่างมั่นคง

Automatic Expert Advisers (EA)

เราพัฒนาระบบ Expert Advisers ที่วิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายตามสภาวะตลาดแบบต่างๆ และส่งให้กับคุณ ช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว!!

Learning Community & Training

เราสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับคุณ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรมสัมมนาต่างๆ และบทความพิเศษในเว็บไซต์ของเรา ช่วยให้คุณต่อยอดความรู้การลงทุนได้กว้างไกลยิ่งขึ้น

WANT MORE INFO

CONTACT US

บริษัท ไฮเปอร์บี จำกัด

logo

22/108 ถ.มอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
support@hyperbee.co.th